> Nomadic at Puso: March 2016

Wednesday, March 30, 2016

Happy Birthday BFF

"A Close Letter For Marcelo Apor"

Dear Bhe, 

You are that kind of friend that I would never trade with anything in this world. You are the love of my life and I know that it will last forever. Yes, there is really a forever! And it is inside our friendship. 

To some, it is impossible to have a bestfriend with the opposite sex, but for us it was a great journey and no malice at all. I can hug and tell you what I truly feel without any awkwardness. With you, I always feel so special, protected, well-cared and loved the most. Thank you for everything, Bhe! Your every move, concern and advice for me are all very much appreciated. Even though sometimes, I have these weird tantrums, thoughts and actions you never leave but accept and love me just the way I am. 

Happy happy birthday! I will always be so lucky to have you as my bestest friend. Thank you for the friendship that we have through all these years even though you were always telling me that you just have no choice! Ha-ha-ha! 

We have been together through thick and thin, we have our own failures, heartbreaks, success, celebrations, etc. and we were always there for each other. 

Our every conversation either through phone calls, chats, video calls mean a lot to me. I treasure them as much as I cherish you. 
I will always love you as my closest friend and of course you know that I will always be here for you no matter how far we are as of these days. The irony of having a long distanced friendship with you is that I felt much closer to you than to those who are here near me. No offense meant to TSG. Ha-ha-ha! 

I hope that all your dreams and goals will be achieved in the near future. You also know that I will just always be here supporting and cheering you up all the way. It won't change as long as I am living and that's a vow.

We may not talk everyday but let me tell you that I am your forever Spongebob and you are my forever Patrick Starfish. We don't have a perfect friendship. We used to argue many things and then later on we will just laugh all about it. We do have different beliefs, principles and outlook in life but at the end of the day, it is the understanding and acceptance for each other that lead our way. 

I would also like to thank you because aside from being my best friend you are also my confidant, my counselor, my adviser, my clown, my rants listener,my everything! Thank you, Bhe! I love you so much! Even my picky mom loves you too! 

As for your special day, I pray that you will always be happy and healthy. I know that in the nearest future, we will both be successful despite of the different paths that we are taking. Why we will become successful? Simply because we have each other. 

Happiest birthday Marcelo and more happy days and years for you to come.

I love you, Bhe! 


Loving and missing you, 
Lain ❤️

Tuesday, March 22, 2016

#IsangTaon


Ni CieloAmethyst
Feb.23,2016
(Isang espesyal na tula para isang espesyal na tao)


Kay bilis talaga ng panahon
Lumipas na pala ang isang taon
Mula nang piliin mo akong saktan 
At kalaunan nga ay tuluyan nang iwan.

(Oo sobrang sakit niyon na para akong pinapatay nang dahan-dahan)


Pagmamahalan natin ay iyong itinapon
Binalewala ang mahaba nating kahapon.
Ang sabi mo ay hindi ka na masaya 
At kalaunan inamin mong may mahal ka na ngang iba

(Ang puso ay parang pinipiga na tila walang makakatalo sa sakit na nadarama)

Sobrang sakit dinurog ang puso ko
Na nagmahal lamang ng tapat sa'yo
Hindi pala sapat ang inalay na pagmamahal
Hindi pala tayo tunay na magtatagal

(Umasang ikaw na ang nakatakda para makasama habambuhay ngunit hindi pala)

Umiyak, nagwala, tumawa, naglasing
Mga gabing walang tulog na mahimbing
Pati pagkain ay tinalikuran na rin
Wala nang ibang inisip kundi ikaw at ikaw pa rin.

(Sapagkat wagas kang minahal...)


Kinapitan ang Diyos upang muling makabangon
Pamilya at mga kaibigan ay tumulong sa pag-ahon.
Kalaunan ay muling naranasan ang sumaya
At muling natanaw ang isang buhay na maganda.

(Kaya ko palang lumigaya sa piling na wala ka.)


Inabala ang sarili sa maraming bagay
Mga magagandang lugar ay aking tinunghay.
Mga bagong tao ay dumating sa buhay 
Tuluyan nang nakalimot sa mundong may madilim na kulay.

(Lumiwanag ang daigdig at tuluyang sumasaya sa paglipas ng mga araw.)

Salamat sa lahat ng alaalang masaya
Salamat sa mga aral na aking nakuha
Ang "Tayo" man ay nagwakas na nga
Sana ay manatiling masaya ang isa't isa. 

(Maging ito man ay sa piling na ng iba.)

Sa loob ng isang taon na kay raming nangyari
Nasaktan, natuto, nadapa, tumayo at ngumiti
Wala na ang tayo at ang meron nalang ay ikaw at ako.
Masaya pa rin dahil sa mga buhay nating nagbago.

(Nagbago na nakabuti para sa atin pareho.)

Kung dati ay mahal na mahal kita nang higit pa sa sarili
Sa isang taon ay akin nang napanatili 
Ang kaligayahan ay dapat munang madama 
Sa ating mga puso bago ito tuluyang ipamahagi.

(Natutong sumaya nang hindi dumedepende sa iba.)

Hangad ko ang kaligayahan at kabutihan para sa'yo
Sana ay mahanap na ang tunay na nakatakda sa puso mo
Ang pagpapatawad ay ibinibigay na sa iyo.
Maraming salamat sa lahat dating Mahal Ko.

(Tayo nang umusad sa panibagong taon ng ating magkahiwalay ng mga buhay.) 

The Fears

I do have many fears. In fact, there were things that I can't do because of it. I would always be afraid to step out of my comfort box. 

But then these fears make me feel thirsty for more challenges and adventures. Even though I would come close to crying, I would still strive hard to try until I can already do it.

 I'm a proud fearful explorer, a softhearted wander girl, a half self-believer but then I'm a woman who is never a quitter 
and a shameless risk taker.

The irony of one's life it is. 😪 

#diwawanders #wanderlust #wandergurl